Skip to main content

Handreiking Rekenkameronderzoek naar de Participatiewet

Op de meeste gemeentelijke begrotingen vormt de Participatiewet de grootste uitgavenpost. Toch doen Rekenkamers zelden onderzoek naar de uitvoering van deze wet. Voor een deel valt dat te begrijpen: het beroep dat op de gemeentelijke bijstand wordt gedaan, neemt immers sinds 2017 geleidelijk af. Dus het uitkeringen deel van de Participatiewet is nauwelijks toegenomen. Op het participatiedeel werd ondertussen bezuinigd.