Skip to main content

20 jaar rekenkameronderzoek: frapper toujours

Datum van publicatie: 23-6-2020

Terugblik op 20 jaar rekenkameronderzoek en reflectie daarop in de vorm van een essay door professor Klaartje Peters

Centrale onderzoeksvraag

Wat kan uit 20 jaar onderzoek voor de gemeenteraad van Nijmegen geleerd worden voor de versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Policy Research
Onderzoeksbureau 2
Klaartje Peters (Peters Research)