Skip to main content

6 jaar RKC Krimpenerwaard: Doorwerking en evaluatie

Datum van publicatie: 2022-04-12

De RKC Krimpenerwaard heeft onderzoek gedaan naar de doorwerking van de uitgebrachte rapporten van de afgelopen 6 jaar. De RKC heeft gekeken of er concrete acties op zijn gevolgd vanuit het college en/of de raad. Dit heeft de RKC in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast heeft er een evaluatie plaatsgevonden, van zowel de uitgebrachte rapporten als van de rol en positie van de RKC. Deze evaluatie is uitgevoerd door een externe onderzoeker.

Vanaf haar start tot aan de zomer van 2021 bracht de RKC 11 rapporten uit. Zeven van deze rapporten bevatten aanbevelingen, in totaal 41 aanbevelingen. Van deze 41 blijken er 12 geheel te zijn opgevolgd (29%), 10 deels (24%), 12 niet (29%) en van 7 aanbevelingen (17%) is de opvolging onbekend.
Daarnaast bracht de RKC 4 rapporten uit waarin geen aanbevelingen stonden. Ook van die rapporten is gekeken naar doorwerking bij de raad danwel het college of de ambtelijke organisatie. Bij de onderzochte groepen is er sprake van: 17% volledige doorwerking, 50% gedeeltelijke doorwerking en in 33% van de gevallen kan dit niet worden vastgesteld.
Redenen waarom een rapport niet of gedeeltelijk heeft doorgewerkt zijn: het niet aannemen van de aanbevelingen door de raad door een amendement, kanttekeningen geplaatst door het college, de raad heeft aan hem gerichte aanbevelingen niet opgepakt, een gebrek aan ambtelijke capaciteit en de recentheid van een publicatie.
Het onderzoek naar doorwerking en evaluatie levert diverse conclusies en aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

“Hoe zijn de rapporten die de Rekenkamercommissie de afgelopen 6 jaar uitbracht ontvangen, wat is ermee gedaan en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor de toekomst?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Patricia Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Instituut Maatschappelijke Innovatie
Onderzoeksbureau 2
Unravelling Onderzoek & Advies