Skip to main content

Aan de slag ermee

Datum van publicatie: 2022-11-10

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
De mate van doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (Rkc) Waalre en in de wijze waaropbesluiten van de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden doorgevoerd;
Eventuele rode draden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie;
Het verloop van de processen tijdens het onderzoek, bij de besluitvorming en de uitvoering;
De factoren die van invloed zijn op (de mate van) doorwerking.

Centrale onderzoeksvraag

De volgende centrale vraagstelling is geformuleerd:
Hoe is binnen de gemeente omgegaan met de aanbevelingen uit de onderzoeken van afgelopen 5 jaar, hebben die geleid tot verbeteringen in het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, is er sprake van rode draden in de
aanbevelingen en in de doorwerking hiervan.