Skip to main content

Aan de slag!?: onderzoek naar de eerste ervaringen met de Participatiewet in Schiedam en Vlaardingen

Datum van publicatie: 23-03-2016

Onderzoek naar de eerste ervaringen met de Participatiewet in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen

Centrale onderzoeksvraag

Welke eerste ervaringen heeft de uitvoering van de Participatiewet voor de betrokken burgers? Wat zijn de eerste resultaten van de samenwerking van de drie gemeenten binnen Stroomopwaarts?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)