Skip to main content

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân

Datum van publicatie: 23-09-2009

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2009 de resultaten van haar onderzoek naar de aanbesteding van het openbaar vervoer in de provincie Fryslân. De Rekenkamer heeft dit onderzoek op verzoek van Provinciale Staten uitgevoerd. De praktijk van aanbesteding van het openbaar vervoer in de periode 2005-2008 wordt in kaart gebracht en beoordeeld.
De Noordelijke Rekenkamer constateert dat de vier onderzochte aanbestedingen op tijd en binnen het beschikbare budget zijn gerealiseerd. Wel vindt de Rekenkamer dat de provincie Fryslân duidelijker moet zijn in haar keuzes en meer verantwoordelijkheid moet nemen bij het verwezenlijken van de gestelde vervoersdoelen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de aanbestedingen voor openbaar vervoer door de provincie Fryslân geslaagd en in hoeverre dragen
aanbestedingen bij aan het realiseren van de door de provincie gewenste kwaliteit van het openbaar vervoer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)