Skip to main content

Aanbieding van het Onderzoek Projectramingen

Datum van publicatie: 01-12-2011

In opdracht van de Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het onderzoeks- en adviesbureau Twijnstra Gudde in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de ramingmethoden en -technieken en de budgettaire verwerking van investeringsramingen die bij een drietal investeringsprojecten van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn gebruikt. Het ging om de projecten “nieuwbouw gemaal Vlotwatering”, “kadeverbetering Aalkeet Buitenpolder langs zuidbuurt” en “waterberging Lange Kruisweg”.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzoek doen naar de ramingmethoden en -technieken en de budgettaire verwerking van investeringsramingen die bij een drietal investeringsprojecten van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn gebruikt.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jeannette Lieve
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)