Skip to main content

Aanbod openbaar vervoer

Datum van publicatie: 29-06-2016

In de afgelopen jaren verdwenen haltes uit het openbaar vervoer. Wordt hierdoor het aanbod aan openbaar vervoer onder druk gezet? Is de reistijd verkort en zijn kostenbesparingen gerealiseerd?

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is door het opheffen van lijnen en haltes het aanbod van het openbaar vervoer in de afgelopen jaren verminderd en in hoeverre hebben de getroffen maatregelen de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het openbaar vervoer beïnvloed?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf