Skip to main content

Aanpak en resultaten Participatiewet

Datum van publicatie: 2022-01-13

In dit onderzoek is onderzocht:
• de wijze waarop in Waalre inhoud wordt gegeven aan het beleid met betrekking tot de Participatiewet;
• welke streefwaarden en normen daarbij worden gehanteerd;
• hoe de uitvoering van dit beleid is georganiseerd, welke partners daarbij zijn betrokken en hoe de rollen zijn verdeeld;
• welke resultaten er zijn behaald;
• de wijze, waarop hierover aan de raad wordt teruggekoppeld.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:
Hoe wordt het beleid t.a.v. de Participatiewet in Waalre vormgegeven en welke resultaten worden daarbij bereikt ?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Waalre
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Rekenkamer zelf