Skip to main content

Aanpak problematische schulden

Datum van publicatie: 30-06-2016

Op 30 juni is het rapport Aanpak problematische schulden van de Algemene Rekenkamer openbaar geworden.

In ons rapport gaan we in op het stelsel met betrekking tot de aanpak van problematische schulden, waaronder de gemeentelijke schuldhulpverlening. We hebben tijdens ons onderzoek dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en rapporten over gemeentelijke schuldhulpverlening van collega’s van de rekenkamercommissie Achtkarspelen, de rekenkamer Den Haag en de rekenkamercommissie Tietjerksteradeel.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is bekend over de opzet en werking van schuldhulpverlening, schuldenbewind en schuldsanering?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Algemene Rekenkamer
Ingestuurd door
Algemene Rekenkamer
Onderzoek door
Anders, nl.