Skip to main content

Achter de coulissen. Een onderzoek naar het cultuurbeleid in de provincie Drenthe/Fryslân/Groningen

Datum van publicatie: 2024-01-11

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar de doeltreffendheid van het provinciale cultuurbeleid, in het bijzonder op het gebied van musea, podiumkunsten en evenementen. Conclusie is dat het beleid abstract en algemeen geformuleerd is en doelstellingen niet evalueerbaar zijn. Daardoor is de doeltreffendheid van het cultuurbeleid niet goed na te gaan en het vaststellen van het effect van het cultuurbeleid niet goed mogelijk. De rekenkamer onderzocht verder welke maatregelen de provincie trof ten tijde van de coronapandemie en wat het effect daarvan was.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend is het cultuurbeleid van de provincies in het algemeen en wat was het effect van specifieke maatregelen genomen in de periode van corona?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf