Skip to main content

Actueel bestemd, een onderzoek naar het actualiseren van bestemmingsplannen van de gemeente Soest

Datum van publicatie: 01-04-2007

De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het tot stand komen en actualiseren van bestemmingsplannen verloopt binnen de gemeente Soest en hoe belanghebbenden hierbij worden betrokken.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig verloopt het tot stand komen en actualiseren van bestemmingsplannen binnen de gemeente Soest en op welke wijze worden belanghebbenden hierbij betrokken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)