Skip to main content

Advies Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel

Datum van publicatie: 05-02-2015

Op 1 oktober 2013 dienden Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel het Statenvoorstel Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) in. Een stuk dat bij de leden van Provinciale Staten (PS) veel vragen opriep. ‘Waarom moeten we een Houdstermaatschappij voor de fondsen?’ ‘Wat zijn de gevolgen voor onze invloed?’ ‘Wat zijn de risico’s?’
Een houdstermaatschappij is een koepelorganisatie voor investeringsfondsen. Een complexe constructie voor alle betrokkenen zo bleek tijdens de behandeling. Het Statenvoorstel werd ingetrokken en beschouwd als concept-Statenvoorstel. De leden van PS vroegen de Rekenkamer Oost-Nederland te ondersteunen bij de besluitvorming.

Centrale onderzoeksvraag

Waar moeten PS op letten bij het instellen van de fondsstructuur zoals voorgesteld met de HFO?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Heleen Versluijs
Onderzoek door
Rekenkamer zelf