Skip to main content

Afhandeling aanvragen burgers en Camping De Scheleberg (vervolgonderzoek)

Datum van publicatie: 28-09-2007

De Rekenkamercommissie heeft eerder onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van aanvragen door burgers en de situatie rondom Camping De Scheleberg. In dit vervolgonderzoek wordt gekeken wat er met de aanbevelingen is gebeurd.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de aanbevelingen uit het rapport ‘Afhandeling aanvragen burgers’ en het deelrapport ‘Camping De Scheleberg’ uitgevoerd en tot welke resultaten heeft dat geleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf