Skip to main content

Afhandeling aanvragen burgers

Datum van publicatie: 30-09-2004

In dit rapport wordt onderzocht of aanvragen van inwoners adequaat worden afgehandeld door de gemeente en of de gemeente Ede wel klantgericht genoeg is.

Centrale onderzoeksvraag

Worden aanvragen van burgers adequaat afgehandeld? Is de gemeente in dezen voldoende klantgericht?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf