Skip to main content

Afhandeling meldingen openbare ruimte in Amsterdam

Datum van publicatie: 2021-06-02

Driekwart van de meldingen openbare ruimte die de gemeente Amsterdam ontvangt, gaan over ‘afval’, ‘wegen, verkeer en straatmeubilair’ en ‘overlast in de openbare ruimte’. Het college is verantwoordelijk voor een goede afhandeling van de meldingen. In 2020 ontving Amsterdam ruim 385.000 meldingen, een stijging van 88% ten opzichte van 2018. De afhandeling van meldingen openbare ruimte beoordelen wij als gedeeltelijk doeltreffend.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de afhandeling van meldingen openbare ruimte doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mevrouw R. Hoogendijk
Onderzoek door
Rekenkamer zelf