Skip to main content

Afhandeling meldingen openbare ruimte Weesp

Datum van publicatie: 2021-06-22

Driekwart van de meldingen openbare ruimte die de gemeente Weesp ontvangt, gaat over ‘wegen, verkeer en straatmeubilair’, ‘openbaar groen en water’ en ‘overlast in de openbare ruimte’. In 2020 ontving Weesp ruim 3.586 meldingen, een stijging van 30% ten opzichte van 2019. De afhandeling van deze meldingen is na de ambtelijke fusie met Amsterdam verbeterd, maar de doeltreffende en doelmatige afhandeling blijft aandacht vragen.

Met de ambtelijke fusie tussen Weesp en Amsterdam en de overstap op het Amsterdamse meldingssysteem is de afhandeling van meldingen openbare ruimte steeds meer een Amsterdamse aangelegenheid geworden.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze geven lagere overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van meldingen openbare ruimte, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mevrouw R. Hoogendijk
Onderzoek door
Rekenkamer zelf