Skip to main content

Afhandeling meldingen

Datum van publicatie: 16-11-2010

Gemeenten hebben de kwaliteit van de publieke dienstverlening hoog in het vaandel staan en hebben steeds meer aandacht voor de adequate afhandeling van meldingen. De afhandeling van de meldingen is een vorm van publieke dienstverlening, waarbij het contact tussen de gemeente en burgers, bedrijven en instellingen, concreet vorm krijgt. De kwaliteit van de afhandeling is van belang.
De Rekenkamercommissie Den Helder heeft meegedaan aan het DoeMee-onderzoek naar de afhandeling van meldingen.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte bij de gemeente Den Helder?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)