Skip to main content

Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen gemeente Stichtse Vecht

Datum van publicatie: 20-12-2019

Inwoners van Stichtse Vecht geven een onvoldoende voor de afhandeling van hun klacht, bezwaar of melding. Men vindt de afhandeling te lang duren en de communicatie onvoldoende. Informele afhandeling leidt tot meer tevredenheid.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre leidt de manier waarop de gemeente Stichtse Vecht klachten en bezwaren voorkomt, alsmede meldingen, klachten en bezwaren behandelt en oplost tot tevredenheid bij burgers en tot een doeltreffende en doelmatige inzet van middelen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Stichtse Vecht
Ingestuurd door
J.M. Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research