Skip to main content

Afval Energie Bedrijf – Tegenvallende resultaten

Datum van publicatie: 19-11-2015

Het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) is per 1 januari 2014 verzelfstandigd. Tegenvallende financiële resultaten waren aanleiding om te onderzoeken of het besluitvormingsproces van de verzelfstandiging adequaat is geweest.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het verzelfstandigingstraject van het AEB adequaat geweest?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf