Skip to main content

Afvalinzameling Stichtse Vecht, Een onderzoek naar het afvalbeleid en de afvalinzameling van de gemeente Stichtse Vecht

Datum van publicatie: 2022-01-13

De gemeente Stichtse Vecht streeft naar minder restafval, meer herbruikbare grondstoffen en daarmee op termijn kostenbesparing. De gestelde doelen om de hoeveelheid restafval te verkleinen worden niet bereikt. De invoering van de afvalinzamelings-methode ‘omgekeerd inzamelen’ heeft een forse vertraging opgelopen. Hoewel er aan de milieu-/afvalscheidingskant positieve resultaten zijn, is het effect van omgekeerd inzamelen daardoor nog maar beperkt zichtbaar. De rekenkamercommissie concludeert dat de doeltreffendheid van het beleid verbetering behoeft om de (aan te passen) beleidsdoelen te realiseren.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het afvalbeleid en de afvalinzameling van de gemeente Stichtse Vecht? (en hoe kan die worden verhoogd indien nodig?)

Heeft de gemeenteraad voldoende mogelijkheden (gehad) om het afvalbeleid te controleren en desgewenst bij te sturen? (en hoe kan dat worden vergroot indien nodig?)

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Stichtse Vecht
Ingestuurd door
J.M. Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research