Skip to main content

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Datum van publicatie: 16-01-2014

Bij de afhandeling van niet-fiscale bezwaren werkt de gemeente Zaanstad over het algemeen oplossingsgericht en volgens de kaders van de wet. Toch kan het nog beter. Te vaak beschouwt het college een bezwaar als ingetrokken en te vaak worden de wettelijke termijnen bij de afhandeling niet gehaald. Zaanstad past bovendien de efficiënte en gewaardeerde ‘informele methode’ – waarbij snel contact gezocht wordt met de bezwaarmaker – nog niet structureel toe.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre maakt het college van B en W gebruik van de mogelijkheden om niet-fiscale bezwaren op informele wijze af te handelen en handelt het college bij de bezwaarafhandeling rechtmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf