Skip to main content

Ambities Coalitieakkoord 2018-2022

Datum van publicatie: 2022-01-28

Dit jaar voeren wij twee aan elkaar gerelateerde onderzoeken uit naar het Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Aan het huidige college ligt een inhoudelijk akkoord van de vier coalitiepartijen ten grondslag: het coalitieakkoord. In dit coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen opgeschreven welke ambities zij nastreven bij hun samenwerking in het college. De huidige collegeperiode loopt langzaamaan naar zijn eind in 2022. Met twee aan elkaar gerelateerde onderzoeken willen we nagaan hoe het nu staat met de ambities uit het coalitieakkoord.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de realisatie van de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022 navolgbaar en zijn er concrete stappen gezet om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Romeo Droog
Onderzoek door
Rekenkamer zelf