Skip to main content

Amsterdams klimaatbeleid: Effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen

Datum van publicatie: 12-11-2014

Dit onderzoek gaat over de effectiviteit en doelmatigheid van de subsidie om de CO2 uitstoot te verminderen door corporatiewoningen energiezuinig te maken. Er is ook gekeken naar neveneffecten zoals wooncomfort en de betaalbaarheid van de energierekening.

Centrale onderzoeksvraag

Leidt de labelstappensubsidie tot een daadwerkelijke vermindering in het energieverbruik en CO2-uitstoot?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf