Skip to main content

Archiveringsbeleid van de gemeente Bergen (NH)

Datum van publicatie: 12-02-2018

Is de archivering en verslaglegging van de gemeente Bergen doeltreffend en rechtmatig van opzet en uitvoering? Hoe is het beleid over informatiemanagement, dossiervorming en archivering opgezet en toegepast? Een toetsing van de praktijk in 4 cases.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de archivering en verslaglegging van de gemeente Bergen doeltreffend en rechtmatig van opzet en uitvoering?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
Ingestuurd door
Sjoerd Keulen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf