Skip to main content

Armoede, participatie en beleid in Enschede

Datum van publicatie: 24-04-2015

Een onderzoek van de Enschedese rekenkamer naar het armoedebeleid van de gemeente schetst het beeld van ernstige armoedeproblematiek. De meeste gemeentelijke regelingen hebben een grote bekendheid en aanzienlijk bereik onder de ondervraagden, m.u.v. bijzondere bijstand. De rekenkamer doet in het rapport een aantal aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ziet het gemeentelijk armoedebeleid eruit, hoe is de uitvoering en handhaving vormgegeven, in het bijzonder ten aanzien van inkomensondersteuning in de vorm van maatwerk, wat is er bekend over de effectiviteit van armoedebeleid ten aanzien van participatie en zelfredzaamheid en wat zijn de ervaringen van de doelgroep met het beleid en de handhaving?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)