Skip to main content

Assetmanagement bij Waterschap De Dommel

Datum van publicatie: 2021-12-02

Dit Rekenkamerrapport gaat in op de wijze waarop het algemeen bestuur van het waterschap op een effectief en efficiënte wijze sturing geeft c.q. kan geven aan het stellen en behalen van de doelen met betrekking tot de assets in het afvalwatertransport. Dit vanuit de kaderstellende, sturende en controlerende rol van het algemeen bestuur op strategisch niveau.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze krijgt het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel zodanig inzicht in de afwegingen die de ambtelijke organisatie maakt met betrekking tot de asset in het afvalwatertransport, dat het vanuit zijn rol op een effectieve en efficiënte wijze sturing kan geven aan het stellen en behalen van de doelen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Waterschap De Dommel
Ingestuurd door
Anne-Marie van Heertum-van de Meerakker
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Mainnovation