Skip to main content

Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik

Datum van publicatie: 11-06-2009

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2009 de resultaten van haar onderzoek naar de maatregelen die de drie Noordelijke provincies in de periode 2000-2008 nemen, in het belang van een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen. Bestaande bedrijventerreinen worden nog onvoldoende gesaneerd en heringericht. De Rekenkamer adviseert de provincie Drenthe en de provincie Fryslân om een effectievere samenwerking te organiseren met de gemeenten om zo de uitgangspunten van duurzaam ruimtegebruik bij bedrijventerreinen beter te realiseren. Aan de provincie Groningen beveelt de Noordelijke Rekenkamer aan om de provinciale regels en de uitvoering van het beleid aan te passen.

Centrale onderzoeksvraag

Dit onderzoek geeft antwoord op de centrale vraag of de maatregelen die de provincie Groningen heeft genomen
in het belang van duurzaam ruimtegebruik resultaat hebben gehad en de ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen hebben beïnvloed.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf