Skip to main content

Bedrijventerreinen in de steigers

Datum van publicatie: 06-03-2012

De effectiviteit van het bedrijventerreinenbeleid en de daarvoor benodigde regionale samenwerking staat centraal in dit onderzoek. We voerden het samen met enkele gemeentelijke rekenkamers uit.

Maatschappelijke zorgen over de verrommeling van het Nederlandse landschap leidden vanaf 2007 ertoe dat ‘zuinig en duurzaam ruimtegebruik’ hoog op de politieke agenda kwam te staan. Via de bestuurlijke keten van Rijk-provincie-(regio)-gemeente voert de overheid een actief beleid om de knelpunten aan te pakken.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre leidt het door provincies gevoerde bedrijventerreinenbeleid in Overijssel en Gelderland tot de gewenste resultaten en effecten, en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf