Skip to main content

Begroting en (verplichte) paragrafen

Datum van publicatie: 13-10-2020

De rekenkamercommissie onderzocht de begroting en enkele verplichte paragrafen daarin. Het doel was een bijdrage te leveren aan het opstellen van een programmabegroting die behulpzaam is bij het meerjarig kunnen volgen van relevante ontwikkelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de raad gebruik maken van de begroting als middel om te sturen op inhoud?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
IdeeVersa
Onderzoeksbureau 2
Enthousiast Publiek
Onderzoeksbureau 3
Janna Kool Visualisaties