Skip to main content

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Datum van publicatie: 02-03-2017

Sinds 2014 is de manier waarop bestuurscommissies geld ontvangen, geld uitgeven en zich verantwoorden veranderd. De rekenkamer inventariseerde in hoeverre de 7 bestuurscommissies serieuze knelpunten daarbij ervaren.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre kent de planning en control-cyclus bij bestuurscommissies serieuze knelpunten die om nadere aandacht vragen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf