Skip to main content

Beheer, beleving en bezuinigingen openbaar groen in Medemblik

Datum van publicatie: 25-07-2017

De beleving van openbaar groen wordt beïnvloed door keuzes in beleid en uitvoering. Het groenbeleid is sinds 2011 in stappen ontwikkeld, maar de waardering door inwoners is achteruit gegaan. Het rapport geeft concrete aanbevelingen voor verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van de veranderingen die plaatsvinden in beleid (kwaliteitseisen, budget en bezuinigingen) en uitvoering bij het beheer (burgerparticipatie en zelf doen/uitbesteden) op de beleving van het openbaar groen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Mevr. Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf