Skip to main content

Beheer en onderhoud bruggen

Datum van publicatie: 14-10-2015

De circa 1.900 bruggen van Amsterdam zijn beeldbepalend en belangrijk voor het verkeer en vervoer in de stad. De rekenkamer onderzocht het beheer en onderhoud van de bruggen waar de centrale stad verantwoordelijk voor is.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het beleid voor beheer en onderhoud van bruggen doelmatig en doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf