Skip to main content

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Datum van publicatie: 13-05-2019

In 2013 werd het maatschappelijk effect van bezuiniging op beheer en onderhoud v/d openbare ruimte onderzocht, nu een vervolgonderzoek naar beleid, inwonersparticipatie en kwaliteit van de buitenruimte. In 2017 is de bezuiniging deels teruggedraaid.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is het beleid van de gemeente mbt onderhoud en beheer van de openbare ruimte en hoe wordt hier in de praktijk uitvoering aan gegeven?
Hoe ervaren inwoners het huidige niveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte, is het huidige niveau volgens inwoners gelijk aan het nagestreefde niveau en is het nagestreefde niveau voor hen acceptabel?
Participeren inwoners op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte en welke initiatieven worden er vanuit de gemeente geïnitieerd om inwoners actief te betrekken bij dit onderwerp?
Zijn de aanbevelingen van de rekenkamercommissie uit 2014 opgevolgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Cyber Adviseurs