Skip to main content

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)

Datum van publicatie: 11-06-2014

Het onderzoek gaat over de invloed van de wijze van beheer van sportaccommodaties op de doelmatigheid van de exploitatie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn er bij verschillen in gemeentelijk beheer en exploitatie van sportaccommodaties verschillen te zien in doelmatigheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf