Skip to main content

Beheer wegen in beeld

Datum van publicatie: 01-06-2013

De Delftse rekenkamer geeft met het onderzoek inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen. Daarbij heeft de rekenkamer zich ook gericht op de kwaliteit van sturing en controle door de gemeenteraad op het beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen en op de burgers van Delft. Waar mogelijk zijn aanbevelingen gedaan om de doelmatigheid en doeltreffendheid te verbeteren en de sturende en controlerende rol van de raad daarbij optimaal te benutten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doelmatig en doeltreffend is het beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen in de gemeente Delft na doorvoering van de bezuinigingen en is de sturing hierop door de raad effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)