Skip to main content

Beheerplannen in uitvoering

Datum van publicatie: 30-05-2011

Met beheerplannen zijn omvangrijke bedragen gemoeid. Jaarlijks wordt een substantieel bedrag aan voorziening(en) toegevoegd. Onderzocht is of de beheerplannen voldoen aan de toegekende functie en of er verbeteringen mogelijk zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de functie van de beheerplannen, thans en in de toekomst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)