Skip to main content

Beleefde dorpsvisies 4 jaar later (Tytsjerksteradiel)

Datum van publicatie: 08-04-2016

Betreft een navolgingsonderzoek naar het in 2012 uitgebrachte onderzoek naar de dorpsvisies in Tytsjerksteradiel. Het onderwerp dorpsvisies is geschikt en nog steeds actueel. Verder is het zo dat het onderzoeksrapport alweer 4 jaar geleden is uitgebracht. Er is dus voldoende tijd verstreken om te bekijken hoe het staat met de uitvoering van de aanbevelingen die destijds door de raad zijn omarmd.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel overgenomen standpunten van het college over het RKC-onderzoek ‘beleefde dorpsvisies’ in de praktijk tot uitvoering gebracht?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Esther Annema
Onderzoek door
Rekenkamer zelf