Skip to main content

Beleefde dorpsvisies

Datum van publicatie: 26-01-2012

Veel dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel hebben een dorpsvisie. De gemeente stelt daar prijs op en de meeste verenigingen voor dorpsbelang hebben een dorpsvisie aangeboden aan de gemeente. Door een aantal raadsleden is aangegeven dat wordt getwijfeld of de dorpsvisies een wezenlijke rol in de besluitvorming spelen. Aangezien de rekenkamercommissie nieuwsgierig is of dat beeld realiteitswaarde heeft, heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar dorpsvisies.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de toegevoegde waarde van dorpsvisies op het gemeentelijk beleid en wat is het concrete, zichtbare effect voor de dorpen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Esther Annema
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)