Skip to main content

Beleid Jeugdhulp Veenendaal

Datum van publicatie: 2021-07-01

rekenkameronderzoek naar het beleid Jeugdhulp in Veenendaal aan. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het tot stand komen van het beleid en de manier waarop keuzes zijn gemaakt voor jeugdhulp in de gemeente Veenendaal.

Centrale onderzoeksvraag

Specifiek richtte het onderzoek zich op de concreetheid en volledigheid van het jeugdhulpbeleid van de gemeente Veenendaal, in relatie tot de kaderstellende rol van de raad.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Bertha Achterberg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
HHM