Skip to main content

Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen: rekenkameronderzoek Participatiewet

Datum van publicatie: 09-02-2017

Deze beleidsbeschrijving gaat in op de wijze waarop de gemeente Utrecht vorm heeft gegeven aan de uitvoering van de Participatiewet (toeleiden naar werk of de kans op werk vergroten), de doelen die zijn gesteld en de middelen die de gemeente daarvoor inzet.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Utrecht vorm gegeven aan de wettelijke taak om mensen – naar vermogen – toe te leiden naar werk, welke prestaties levert de gemeente en welke kosten zijn daarmee gemoeid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Mario van den Berg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf