Skip to main content

Beleidsnota’s Leerdam. Nuttig, noodzakelijk, efficiënt?

Datum van publicatie: 16-05-2007

Het onderzoek is vooral gericht op het proces van beleidsvorming tot uitvoering van taken, zijn beleidsnota’s altijd noodzakelijk voor het maken van goed beleid en besluitvorming?

Centrale onderzoeksvraag

Was het opstellen en vaststellen van de beleidsnota nuttig, noodzakelijk (doeltreffend) en efficiënt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
o.wevers@vijfheerenlanden.nl
Onderzoek door
Rekenkamer zelf