Skip to main content

Belevingsonderzoek Wmo. Rekenkamercommissies Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Datum van publicatie: 2020

Centrale onderzoeksvraag

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissies Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door