Skip to main content

Belevingsonderzoek Wmo

Datum van publicatie: 26-10-2020

De RKC’s onderzochten de manier waarop cliënten en inwoners de hulp en ondersteuning vanuit de praktijk ervaren. Het onderzoek gaat over de toegankelijkheid van de Wmo, de kwaliteit en tevredenheid over de hulp en ondersteuning en participatie.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de ervaringen van cliënten en inwoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerkste-radiel met betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning in het kader van de Wmo waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Anna Dam
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Lysias Advies