Skip to main content

Belofte maakt schuld – onderzoek naar schulddienstverlening

Datum van publicatie: 2020-10-28

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente Lansingerland genoeg doet om het aantal huishoudens met schulden naar beneden te krijgen. Dat komt vooral omdat maar weinig Lansingerlandse schuldenaren worden bereikt met hulp. Bovendien heeft de gemeente nauwelijks informatie over het aantal inwoners met schulden, over de resultaten en de uitval van de hulptrajecten en over de cliënttevredenheid. Daarom kan ze vervolgens ook niet goed bijsturen als er iets mis gaat. Het onderwerp schuldhulp heeft te weinig bestuurlijke prioriteit gekregen in de gemeente. Dit en meer concludeert de rekenkamer in haar rapport ‘Belofte maakt schuld. Onderzoek naar schulddienstverlening.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Lansingerland inwoners met schuldproblemen en in hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van die problemen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Lansingerland
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Eva Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer zelf