Skip to main content

Beloofd is beloofd: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar de afhandeling van toezeggingen aan burger en bedrijven

Datum van publicatie: 12-05-2016

De rekenkamercommissie van de gemeente Weststellingwerf heeft onderzocht in hoeverre beleid en uitvoering in de gemeente Weststellingwerf zijn ingericht zodat toezeggingen aan burgers en bedrijven kunnen worden nagekomen.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente beleid vastgesteld met betrekking tot de afhandeling van toezeggingen, is de uitvoering in lijn met dit beleid en is de klant tevreden over de wijze waarop het nakomen van toezeggingen geschiedt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Weststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf