Skip to main content

Beoordeling doelstellingen conceptbegroting 2012 Zuid-Holland

Datum van publicatie: 24-10-2011

Op verzoek van Provinciale Staten heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de conceptbegroting 2012 in relatie tot het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 en de SMART-criteria (specifiek, meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdgebonden). Tevens is beoordeeld in hoeverre bij het opstellen van de conceptbegroting 2012 rekening is gehouden met de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Validatie Terugblik collegeperiode 2007 – 2011’, dat de Randstedelijke Rekenkamer eerder heeft uitgevoerd op verzoek van PS (gepubliceerd op 4 januari 2011).

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn alle ambities uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 overgenomen in doelen, effectindicatoren, taken en prestatie-indicatoren in de conceptbegroting 2012 en is de formulering van deze doelen en taken SMART

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)