Skip to main content

Bescherming persoonsgegevens

Datum van publicatie: 2021-05-25

Het privacybeleid van de gemeente Amersfoort voldoet in hoofdlijnen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en hier wordt in de praktijk naar gehandeld. De verschillende eisen en principes van de AVG zijn adequaat uitgewerkt in beleid en werkprocessen. Dit geldt ook voor de afspraken die worden gemaakt met samenwerkingspartners. Wel blijkt dat deze afspraken beter gemonitord kunnen worden. Daarnaast heeft de gemeente beperkt zicht op hoe inwoners aankijken tegen het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens en de bescherming daarvan.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe wordt de privacy van de Amersfoortse inwoners beschermd en wordt er adequaat gebruik gemaakt van de AVG, toegespitst op derden aan wie de uitvoering van beleid is uitbesteed, of met wie anderszins persoonsgegevens worden gedeeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Martine van Engen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ