Skip to main content

Besluitvormingsproces A9

Datum van publicatie: 30-04-2015

De rekenkamercommissie onderzocht het besluitvormingsproces rond het A9-project, een deelproject ter hoogte van Amstelveen binnen het Rijksproject ter verbetering en verbreding van de rijksweg A9. Doel van het onderzoek was om daaruit lessen te trekken voor toekomstige complexe en grote infrastructurele projecten. Voor het onderzoek definieerde de Rekenkamercommissie de volgende probleemstelling: Welke lessen kan de gemeente Amstelveen trekken uit het A9-project ten aanzien van complexe en grote infrastructurele projecten?

Centrale onderzoeksvraag

1: Langs welke stappen heeft het besluitvormingsproces rond het A9-project plaatsgevonden en welke partijen waren daarbij betrokken?
2:Kan dit besluitvormingsproces als doelmatig en doeltreffend worden bestempeld?
3: In hoeverre heeft de gemeenteraad invulling kunnen geven en daadwerkelijk ook gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende rol in het A9-project?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
B. Dorland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf