Skip to main content

Besluitwaardig: informatievoorziening grote projecten

Datum van publicatie: 17-02-2010

In dit rapport is voor een aantal grote projecten onderzocht of de raad tijdig, voldoende en juiste informatie krijgt om haar mening te vormen, mee te geven of een besluit te nemen.

Centrale onderzoeksvraag

Is de kwaliteit van de informatievoorziening over grote projecten voor de gemeenteraad toereikend om tot gedegen voorbereide besluitvorming te kunnen komen en zijn kaderstellende en controlerende functie te vervullen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf